>
☰ Menu
Strona główna » Systemy alarmowe - naprawa, montaż i serwis systemów alarmowych Wolin

Systemy alarmowe - naprawa, montaż i serwis systemów alarmowych Wolin

Wolin: Systemy monitoringu i ochrony w miejscowościach nadmorskich

Szeroki dostęp do informacji stwarza wrażenie, że z każdej sprawie możemy zaradzić samodzielnie – niestety, nic bardziej mylnego. Podobnie jak gabinety lekarskie pełne są pacjentów, którzy próbowali samodzielnego leczenia przy pomocy internetowych diagnoz i wskazówek, tak i nasi specjaliści regularnie spotykają systemy i rozwiązania nieadekwatne do potrzeb i warunków użytkowników. Najlepszy przykład? 

Nasza oferta zawiera systemy alarmowe w Wolinie, a dokładniej:
  • serwis systemów alarmowych
  • montaż systemów alarmowych
  • serwis systemów alarmowych

Wolin to nade wszystko charakterystyczny mikroklimat, który charakteryzuje się częstością zmian – niekiedy kilka razy dziennie. O ile planowanie i instalacja danego układu alarmowego wiążą się przede wszystkim z synchronizacją z już istniejącymi systemami inteligentnego domu, układem sytuacyjnym i kwestiami finansowej opłacalności, o tyle w pasie nadbrzeżnym trzeba brać pod uwagę zagadnienia wytrzymałości poszczególnych modułów systemu. Same czynniki atmosferyczne to jednak nie wszystko – na efektywność systemu alarmowego wpływa najbardziej ich zmienność. Tereny nadmorskie charakteryzują się skokowymi zmianami pogody, nagłymi spadkami temperatury, a także zmiennością ciśnienia atmosferycznego warunkowaną przez nawet oddalone od linii brzegowej sztormy. Dla nieruchomości leżących na uboczu liczyć się też zaczyna kwestia wzbudzania alarmu przez zwierzęta. To wszystko powoduje, że odpowiedni dobór systemu alarmowego do potrzeb i możliwości finansowych wymaga udziału eksperta. Co więcej, przykład specyfiki terenów położonych blisko morza skupia jak w soczewce zagadnienie użytkowania, serwisu oraz konserwacji systemów alarmowych, z tego powodu warto się z nim zapoznać nawet jeśli nie jesteśmy posiadaczami posesji w pasie nadmorskim. 
 
systemy alarmowe
 

Montaż systemów alarmowych

Każdy system zabezpieczeń wymaga okresowej konserwacji w celu zapewnienia bezusterkowej pracy, zarówno elektroniczny – niewidoczny dla postronnych obserwatorów, jak i mechaniczny złożony z krat lub szyb pancernych. Fakt, zaawansowane centrale alarmowe wyposaża się w narzędzia kontroli takich spraw jak baterie zasilania awaryjnego (akumulatory), praca detektorów (czujek), manipulatorów, czy okablowania instalacji i dokonują tego w sposób ciągły. Potencjalne niesprawności systemu alarmowego są natychmiast sygnalizowane. Mimo to,Jednakże niektóre usterki systemu alarmowego nie są niestety kontrolowane poprzez centralę i wykrycie ich jest możliwe tylko przy przeglądzie konserwacyjnym przez wyspecjalizowanego technika. Problem pojawia się, gdy system instalowany był samodzielnie (a zdarzają się takie przypadki), czy przez firmę nieprzygotowaną albo niekompetentną, np. przy okazji prac elektrycznych. Serwisant-specjalista, wezwany do przeglądu instalacji zakładanej przez inną firmę mierzy się z problemem, który niezwykle ciężko rozwiązać. Poprawianie pracy po kimś przeważnie oznacza wykonanie jej od początku. A poprawki systemu nie dopasowanego do warunków bywają nie do przejścia, uniemożliwiając technikowi pełne wypełnienie reguł serwisowania i konserwacji.
 

Monitoring i dystrybucja systemów alarmowych

Sprawdzenie możliwości usterek niemożliwych do sygnalizowania przez system to tylko jedna płaszczyzna pracy serwisu. Wykwalifikowany technik sprawdza także pole widzenia oraz obszar działania detektorów alarmowych, niezawodność sygnalizatorów i pilotów napadowych, czyszczeniu optycznych elementów systemu – w szczególności narażonych na zabrudzenia w warunkach gwałtownych wiatrów i częstych, choć krótkotrwałych opadów, cechujących klimat nadmorski. Woda ma tendencję do scalania naniesionych zanieczyszczeń, wskutek czego zachodzi konieczność częstszego sprawdzania pewnych modułów systemu, niż na obszarach o klimacie bardziej uporządkowanym i łatwiejszym do przewidzenia. 
 

Serwis systemów alarmowych

W przypadku czujek ruchu i czujek magnetycznych, zawodowiec serwisujący system poza sprawdzeniem, czy poprawnie reagują, sprawdza – zgodnie z warunkami – stan ich wnętrza. Niejednokrotnie możemy mieć bowiem do czynienia z sytuacją, w której poprzez otwory montażowe i szczeliny umożliwiające ruch kątowy detektora, wewnątrz jego zagnieżdżenia zadomawiają się insekty.Prędko może to doprowadzić do unieruchomienia, czy uszkodzenia czujnika. Poza oczyszczaniem wnętrza detektora, zwraca się też uwagę np. na niektóre komponenty detekcji, na przykład soczewki, które poza zwyczajnymi zanieczyszczeniami, albo zaskorupieniami bywają… zachlapywane albo zamalowywane w czasie remontów. W przypadku czujek bezprzewodowych do praktyk serwisowych należy sprawdzenie stanu baterii. Skoro jesteśmy przy zasilaniu, serwis i konserwacja wymagają sprawdzenia układu ładowania akumulatora i kondycję samego akumulatora. Zależnie od producenta – i co ważne – doświadczenia specjalisty kontrolującego system, po upływie określonego czasu akumulator powinno się wymienić. 
 

Dystrybucja systemów alarmowych

Następnym aspektem kontrolowania systemu alarmowego i jego sprawności, jest autonomiczne od sposobu łączności (linia analogowa, GSM) badanie zdolności nawiązywania połączenia. Do standardowych praktyk należy też sprawdzenie i weryfikacja zaprogramowanych numerów kontaktowych. Niezwykle często zdarza się bowiem, że systemy mają wprowadzone numery, które od dłuższego czasu są nieaktualne. Nie ma rzecz jasna problemu, gdy pamięć systemu jest pojemna i mamy do czynienia z numerami „martwymi”.  Gorzej, kiedy znajdujący się w pamięci układu alarmowego numer został nadany przez operatora nowemu użytkownikowi, a ten zostaje powiadomiony przez system o sytuacji. Wówczas przypadkowa osoba może – nawet nie mając złych intencji – zdestabilizować pracę naszej instalacji, zwykle nie bardzo zdając sobie sprawę z tego co robi. 
 

Aspekty sygnalizacji

Podczas prac konserwacyjnych przeprowadzanych przy systemie alarmowym nie powinno się też zapomnieć o sygnalizatorach. Oprócz sprawdzenia poprawności działania sygnalizacji optycznej oraz akustycznej, dobrą praktyką jest także zwrócenie uwagi na układ sabotażowy – szczególnie gdy odpowiedzialne za alarm sabotażowy urządzenie jest zawieszone na niedużej wysokości poza przestrzenią domu. Sprawdza się również – w przypadku administrowania poprzez konkretne przedsiębiorstwo - łączność ze stacją monitorującą system alarmowy. A wszystko po to, by w sytuacji kryzysowej system alarmowy był całkowicie sprawny i przygotowany do działania. 
 
 
system kamer CCTV
 

Kto powinien i dlaczego?

Przeglądy okresowe oraz bieżące naprawy powinny być dokonywane przez wyspecjalizowane firmy posiadające wykwalifikowany personel oraz długoletnie doświadczenie. Zależnie od klasy obiektu i rozbudowania systemu testowanie i konserwacje powinny być wykonywane w okresach od trzech tygodni (budynki o podwyższonym ryzyku) do paru miesięcy w przypadku magazynów, obiektów handlowych, biur i domów. Niektóre prace konserwacyjne właściwie można przeprowadzić samodzielnie, lepiej jednak zaufać specjalistom i na przykład zawsze przeprowadzać je przed każdym długim wyjazdem. 
Współpracując z profesjonalną firmą, (najlepiej od początku, zatem już od momentu projektowania systemu) zyskujemy przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa dzięki serwisowi i naprawom bieżącym instalacji (gwarancyjnym i pogwarancyjnym), czasowe przeglądy instalacji (eliminujące przykre niespodzianki w działaniu), przeglądy okresowe, przeglądy na prośbę klienta, modernizacje i rozbudowę instalacji, ekspertyzy uszkodzeń systemów po burzach albo skokowych wahaniach napięć w sieci, a także dostawę urządzeń do wymiany podczas napraw i przeglądów.

Systemy alarmowe Wolin
W zasadzie większość posiadacz instalacji alarmowych, szczególnie małych, nie zdaje sobie przeważnie sprawy jak ważne znaczenie ma konserwacja systemu w kontekście warunków użytkowania, zwłaszcza klimatycznych. Tymczasem system alarmowy wymaga przeglądu technicznego podobnie jak nasz samochód. Podsumowując temat, możemy powiedzieć, ze zabezpieczenie obiektów i dóbr materialnych wymaga: gwarancji na usługi, wyspecjalizowanego doradcy, przemyślanego projektu, bezawaryjnego sprzętu, godnego zaufania wykonawcy, profesjonalnego serwisu i najwyższego europejskiego poziomu. Innymi słowy, sprawę systemu alarmowego najlepiej powierzyć doświadczonej agencji. 

Wykonujemy następujące usługi na terenie miejscowości Wolin:
  • dystrybucja i serwis kamer CCTV
  • dystrybucja systemów alarmowych
  • monitoring systemów alarmowych
  • monitoring wizyjny
  • montaż, serwis i naprawa systemów alarmowych
  • systemy alarmowe do biur i domów


Przejdź do strony głównej

Sklepy i strony internetowe General Informatics

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Facebook