>
☰ Menu
Strona główna » Systemy alarmowe - naprawa, montaż i serwis systemów alarmowych Kamień Pomorski

Systemy alarmowe - naprawa, montaż i serwis systemów alarmowych Kamień Pomorski

Kamień Pomorski: systemy monitoringu i ochrony w miejscowościach nadmorskich

Powszechny dostęp do informacji stwarza wrażenie, że z każdej sprawie możemy zaradzić samodzielnie – niestety, nic bardziej mylnego. Podobnie jak gabinety lekarskie pełne są pacjentów, którzy próbowali samodzielnych kuracji przy pomocy internetowych diagnoz i wskazówek, tak i nasi specjaliści regularnie spotykają systemy i rozwiązania nieadekwatne do potrzeb oraz warunków użytkowników. Najlepszy przykład? Systemy alarmowe w miejscowościach nadmorskich. 

Nasza oferta zawiera systemy alarmowe w Kamieniu Pomorskim, a dokładniej:
  • serwis systemów alarmowych
  • montaż systemów alarmowych
  • dystrybucja systemów alarmowych
  • kamery CCTV Kamień Pomorski
Kamień Pomorski to przede wszystkim specyficzny mikroklimat, który charakteryzuje się częstymi zmianami – niekiedy kilka razy dziennie. O ile planowanie i instalacja danego układu alarmowego wiążą się przede wszystkim z synchronizacją z do tej pory istniejącymi systemami inteligentnego domu, układem sytuacyjnym i kwestiami ekonomicznej opłacalności, o tyle w pasie nadbrzeżnym pod uwagę bierze się kwestie wytrzymałości poszczególnych modułów systemu. Same czynniki atmosferyczne to jednak nie wszystko – na efektywność systemu alarmowego rzutuje najbardziej ich zmienność. Tereny nadmorskie charakteryzują się skokowymi zmianami pogody, nagłymi spadkami temperatury, czy zmiennością ciśnienia warunkowaną przez nawet oddalone od linii brzegowej sztormy. Dla posesji leżących na uboczu liczyć się też zaczyna kwestia wzbudzania alarmu przez dzikie zwierzęta. A wszystko razem powoduje, że fachowy dobór systemu alarmowego do warunków i możliwości finansowych wymaga udziału eksperta. Ponadto, przykład specyfiki terenów położonych blisko morza skupia niczym w soczewce zagadnienie użytkowania, serwisu i konserwacji systemów alarmowych, dlatego warto się z nim zapoznać nawet jeśli nie jesteśmy posiadaczami posesji w pasie nadmorskim. 
 
serwis systemów alarmowych
 
 

Montaż systemów alarmowych

Każdy system zabezpieczeń wymaga periodycznej konserwacji w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy, zarówno elektroniczny – niedostrzegalny dla postronnych obserwatorów, jak i mechaniczny złożony z krat lub szyb pancernych. Fakt, nowoczesne centrale alarmowe są wyposażone w narzędzia kontroli takich spraw jak baterie zasilania awaryjnego (akumulatory), funkcjonowanie detektorów (czujek), manipulatorów, czy okablowania instalacji i wykonują to w sposób ciągły. Ewentualne niesprawności systemu alarmowego są natychmiast sygnalizowane. Mimo to,Jednakże niektóre usterki systemu alarmowego nie są niestety kontrolowane przez centralę i wykrycie ich jest możliwe jedynie przy przeglądzie konserwacyjnym przez wyspecjalizowanego technika. Problem pojawia się, kiedy system instalowany był samodzielnie (bo zdarzają się takie przypadki), czy przez firmę nieprzygotowaną lub niekompetentną, np. przy okazji prac elektrycznych. Serwisant-specjalista, wzywany do przeglądu instalacji zakładanej przez inną firmę staje przed problemem, który niezwykle trudno rozwiązać. Poprawianie pracy po kimś na ogół oznacza wykonanie jej od początku. A poprawki systemu nie dopasowanego do warunków bywają nie do przejścia, uniemożliwiając technikowi pełne wypełnienie reguł serwisowania i konserwacji. 
 

Monitoring i dystrybucja systemów alarmowych

Sprawdzenie możliwości usterek niemożliwych do sygnalizowania poprzez system to tylko jedna problematyka pracy serwisu. Wykwalifikowany technik sprawdza również pole widzenia oraz zasięg działania detektorów alarmowych, niezawodność sygnalizatorów i pilotów napadowych, czyszczeniu optycznych elementów modułu – szczególnie narażonych na zabrudzenia w warunkach gwałtownych wiatrów i częstych, ale krótkotrwałych opadów, charakteryzujących klimat nadmorski. Woda ma tendencje do scalania naniesionych zanieczyszczeń, przez co zachodzi konieczność częstszego sprawdzania niektórych modułów systemu, niż na terenach o klimacie mniej zmiennym i łatwiejszym do przewidzenia. 
 

Serwis systemów alarmowych

W przypadku czujek ruchu oraz czujek magnetycznych, specjalista serwisujący system poza kontrolowaniem, czy poprawnie reagują, sprawdza – zgodnie z warunkami – stan ich wnętrza. Niejednokrotnie możemy mieć bowiem do czynienia z sytuacją, w której przez otwory montażowe i szczeliny umożliwiające ruch kątowy czujnika, wewnątrz jego zagnieżdżenia zadomawiają się owady.W krótkim czasie może to doprowadzić do unieruchomienia, czy awarii czujnika. Poza czyszczeniem wnętrza czujnika, zwraca się także uwagę np. na niektóre komponenty detekcji, na przykład soczewki, które poza zwyczajnymi zanieczyszczeniami, albo zaskorupieniami bywają… zanieczyszczane lub zamalowywane w czasie remontów. W przypadku czujek bezprzewodowych do praktyk serwisowych należy sprawdzenie stanu baterii. Skoro mówimy przy zasilaniu, serwis i konserwacja wymagają sprawdzenia układu ładowania akumulatora i kondycję samego akumulatora. Zależnie od producenta – i co ważne – doświadczenia specjalisty kontrolującego system, po upływie konkretnego okresu czasu akumulator powinno się wymienić. 
 

Dystrybucja systemów alarmowych

Następnym aspektem kontrolowania systemu alarmowego i jego sprawności, jest niezależnie od sposobu łączności (linia analogowa, GSM) sprawdzenie zdolności nawiązywania połączenia. Do standardowych praktyk należy też sprawdzenie i weryfikowanie zaprogramowanych numerów telefonów. Niezwykle często zdarza się bowiem, że urządzenia mają wprowadzone numery, które od jakiegoś czasu są nieaktualne. Nie ma oczywiście problemu, jeśli pamięć systemu jest pojemna i numery są „martwe”. Sytuacja jest inna, kiedy znajdujący się w pamięci układu alarmowego numer został przypisany przez operatora nowemu użytkownikowi, a ten zostaje powiadomiony przez system o jego uruchomieniu. Wówczas przypadkowa osoba może – nawet nie mając złych intencji – zdestabilizować pracę naszej instalacji, zwykle nie do końca zdając sobie sprawę z tego co robi. 


Aspekty sygnalizacji

W czasie prac konserwacyjnych przeprowadzanych przy systemie alarmowym nie powinno się też zapomnieć o sygnalizatorach. Oprócz sprawdzenia niezawodności działania sygnalizacji optycznej oraz akustycznej, dobrą praktyką jest także zwrócenie uwagi na układ sabotażowy – szczególnie gdy odpowiedzialne za alarm sabotażowy urządzenie jest zawieszone na niedużej wysokości poza przestrzenią domu. Sprawdza się także – w przypadku administrowania poprzez konkretną firmę - łączność ze stacją monitorującą system alarmowy. A wszystko po to, by w sytuacji kryzysowej system alarmowy był całkowicie sprawny i gotowy do działania. 
 
projektowanie systemów alarmowych
 

Kto powinien i dlaczego?

Przeglądy okresowe i bieżące naprawy powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, które posiadają wykwalifikowany personel oraz wieloletnie doświadczenie. W zależności od klasy obiektu i skomplikowania systemu testowanie i konserwacje powinny być wykonywane w okresach od trzech tygodni (obiekty o podwyższonym ryzyku) do kilku miesięcy w przypadku magazynów, sklepów, biur i domów. Niektóre prace konserwacyjne właściwie można przeprowadzić samodzielnie, lepiej jednak zaufać specjalistom i na przykład zawsze przeprowadzać je przed każdym długim wyjazdem. 
Współpracując z doświadczoną firmą, (najlepiej od początku, czyli już od momentu projektu) zyskujemy przede wszystkim komfort poczucia bezpieczeństwa dzięki serwisowi i bieżącym naprawom instalacji (gwarancyjnym i pogwarancyjnym), czasowe przeglądy instalacji (eliminujące przykre niespodzianki w działaniu), przeglądy okresowe, przeglądy na wezwanie klienta, modernizacje i rozbudowę instalacji, ekspertyzy uszkodzeń systemów po burzach albo skokowych wahaniach napięć w sieci, a także dostawę urządzeń do wymiany podczas napraw i przeglądów.
 

Systemy alarmowe Kamień Pomorski

Tak naprawdę większość użytkowników instalacji alarmowych, szczególnie prywatnych, nie zdaje sobie zwykle sprawy jak ważne znaczenie ma konserwacja systemu w kontekście warunków użytkowania, zwłaszcza klimatycznych. Tymczasem system alarmowy wymaga przeglądu technicznego podobnie jak nasze auto. Podsumowując temat, możemy powiedzieć, ze zabezpieczenie obiektów oraz dóbr materialnych wymaga: gwarancji na usługi, wyspecjalizowanego doradcy, przemyślanego projektu, niezawodnego sprzętu, godnego zaufania wykonawcy, profesjonalnego serwisu i najwyższego europejskiego poziomu. Innymi słowy, sprawę systemu alarmowego najlepiej powierzyć doświadczonej agencji. 

Wykonujemy następujące usługi na terenie miejscowości Kamień Pomorski:
  • dystrybucja i serwis kamer CCTV
  • dystrybucja systemów alarmowych
  • monitoring systemów alarmowych
  • monitoring wizyjny
  • montaż, serwis i naprawa systemów alarmowych
  • systemy alarmowe do biur i domów

Przejdź do strony głównej

Sklepy i strony internetowe General Informatics

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Facebook