>
☰ Menu
Strona główna » Systemy alarmowe - naprawa, montaż i serwis systemów alarmowych Niechorze

Systemy alarmowe - naprawa, montaż i serwis systemów alarmowych Niechorze

Niechorze: systemy monitoringu i ochrony w miejscowościach nadmorskich

Szeroki dostęp do informacji może stwarzać wrażenie, że z każdej sprawie możemy zaradzić samodzielnie – niestety, nic bardziej mylnego. Podobnie jak gabinety lekarskie pełne są pacjentów, którzy próbowali wyleczyć się samodzielnie przy pomocy internetowych diagnoz i wskazówek, tak i nasi specjaliści regularnie widzą systemy i rozwiązania nieprzystosowane do potrzeb i warunków użytkowników. Najlepszy przykład? 

Nasza oferta zawiera systemy alarmowe w Niechorzu, a dokładniej:
  • serwis systemów alarmowych
  • montaż systemów alarmowych
  • dystrybucja systemów alarmowych
  • kamery CCTV Niechorze
Niechorze to nade wszystko charakterystyczny mikroklimat, który charakteryzuje się częstością zmian – niekiedy kilka razy w ciągu dnia. O ile planowanie i instalacja danego układu alarmowego wiążą się przede wszystkim z synchronizacją z do tej pory istniejącymi systemami inteligentnego domu, układem sytuacyjnym i kwestiami finansowej opłacalności, o tyle w pasie nadbrzeżnym trzeba brać pod uwagę kwestie wytrzymałości poszczególnych modułów systemu. Same czynniki atmosferyczne nie są jednak wszystkim – na skuteczność systemu alarmowego rzutuje najbardziej ich zmienność. Tereny nadmorskie charakteryzują się skokowymi zmianami pogody, gwałtownymi spadkami temperatury, a także zmiennością ciśnienia warunkowaną przez nawet oddalone od linii brzegowej sztormy. Dla nieruchomości znajdujących się na uboczu liczyć się też zaczyna kwestia uruchamiania alarmu przez dzikie zwierzęta. To wszystko powoduje, że fachowy dobór systemu alarmowego do potrzeb i możliwości finansowych wymaga obecności eksperta. Ponadto, przykład specyfiki terenów położonych blisko morza skupia niczym w soczewce zagadnienie użytkowania, serwisu i konserwacji systemów alarmowych, dlatego warto się z nim zaznajomić nawet jeśli nie jesteśmy posiadaczami posesji w pasie nadmorskim. 
 
systemy alarmowe


Montaż systemów alarmowych

Każdy system zabezpieczeń wymaga okresowej konserwacji w celu zapewnienia bezusterkowej pracy, zarówno elektroniczny – niedostrzegalny dla postronnych obserwatorów, jak i mechaniczny złożony z krat lub szyb pancernych. Fakt, nowoczesne centrale alarmowe wyposaża się w narzędzia kontroli takich spraw jak baterie zasilania awaryjnego (akumulatory), funkcjonowanie detektorów (czujek), manipulatorów, czy okablowania instalacji i wykonują to w sposób ciągły. Potencjalne niesprawności systemu alarmowego są niezwłocznie sygnalizowane. Mimo to,Jednakże niektórych usterek systemu alarmowego nie da się kontrolować przez centralę i wykrycie ich jest możliwe jedynie przy przeglądzie konserwacyjnym z udziałem wyspecjalizowanego technika. Problem pojawia się, gdy system zakładany był samodzielnie (bo zdarzają się takie przypadki), czy przez firmę nieprzygotowaną albo niekompetentną, np. przy okazji prac elektrycznych. Serwisant-specjalista, wezwany do przeglądu instalacji zakładanej poprzez inną firmę mierzy się z problemem, który niezwykle ciężko rozwiązać. Poprawianie pracy po kimś na ogół oznacza wykonanie jej od początku. A poprawki systemu nie dopasowanego do warunków bywają nie do przejścia, uniemożliwiając technikowi pełne wypełnienie reguł serwisowania i konserwacji. 


Monitoring i dystrybucja systemów alarmowych

Sprawdzenie możliwości usterek niemożliwych do sygnalizowania przez system to tylko jedna problematyka pracy serwisu. Wykwalifikowany technik sprawdza także pole widzenia oraz obszar działania detektorów alarmowych, sprawność sygnalizatorów i pilotów napadowych, czyszczeniu optycznych elementów modułu – szczególnie narażonych na zabrudzenie w warunkach porywistych wiatrów i częstych, choć krótkotrwałych opadów, charakteryzujących klimat nadmorski. Woda ma tendencję do scalania naniesionych zanieczyszczeń, przez co zachodzi konieczność częstszego sprawdzania niektórych modułów systemu, niż na obszarach o klimacie mniej zmiennym i łatwiejszym do przewidzenia. 


Serwis systemów alarmowych

W przypadku czujek ruchu i czujek magnetycznych, zawodowiec serwisujący system poza kontrolowaniem, czy poprawnie reagują, sprawdza – zgodnie z możliwościami – stan ich wnętrza. Często możemy mieć bowiem do czynienia z sytuacją, w której przez otwory montażowe i szczeliny umożliwiające ruch kątowy czujnika, wewnątrz jego zagnieżdżenia zadomawiają się owady.W krótkim czasie może to doprowadzić do unieruchomienia, czy awarii czujnika. Poza oczyszczaniem wnętrza detektora, zwraca się też uwagę np. na niektóre komponenty detekcji, na przykład soczewki, które poza zwyczajnymi zanieczyszczeniami, lub zaskorupieniami bywają... zachlapywane albo zamalowywane podczas remontów. W przypadku czujek bezprzewodowych do praktyk serwisowych należy kontrola stanu baterii. Skoro mówimy przy zasilaniu, serwis i konserwacja wymagają sprawdzenia systemu ładowania akumulatora i kondycję samego akumulatora. W zależności od producenta – i co ważne – doświadczenia specjalisty sprawdzającego system, po upływie określonego czasu akumulator powinno się wymienić.


Dystrybucja systemów alarmowych

Następnym aspektem kontrolowania systemu alarmowego i jego sprawności, jest autonomiczne od sposobu łączności (linia analogowa, GSM) sprawdzenie zdolności nawiązywania połączenia. Do zalecanych praktyk należy też sprawdzenie i weryfikowanie zaprogramowanych numerów telefonów. Bardzo często bywa bowiem, że urządzenia mają wprowadzone numery, które od dłuższego czasu są nieaktualne. Nie ma rzecz jasna problemu, jeśli pamięć systemu jest pojemna i numery są „martwe”. Gorzej, kiedy znajdujący się w pamięci układu alarmowego numer został nadany przez operatora następnemu użytkownikowi, a ten zostaje powiadomiony przez system o sytuacji. Wówczas osoba przypadkowa może – nawet nie mając złych intencji – zdestabilizować pracę naszej instalacji, zwykle nie do końca zdając sobie sprawę z tego co robi. 
czujnik dymu, systemy alarmowe
 

Aspekty sygnalizacji

W czasie prac konserwacyjnych wykonywanych przy systemie alarmowym nie można też zapomnieć o sygnalizatorach. Oprócz sprawdzenia niezawodności działania sygnalizacji optycznej oraz akustycznej, dobrą praktyką jest także zwrócenie uwagi na układ sabotażowy – w szczególności gdy odpowiedzialne za alarm sabotażowy urządzenie jest zawieszone na niedużej wysokości poza obszarem domu. Sprawdza się także – w przypadku administrowania poprzez konkretne przedsiębiorstwo - łączność ze stacją monitorującą system alarmowy. Wszystko po to, by w momencie kryzysowym system alarmowy był całkowicie sprawny i przygotowany do działania. 


Kto powinien i dlaczego?

Przeglądy okresowe oraz bieżące naprawy powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, które posiadają wykwalifikowany personel oraz długoletnie doświadczenie. W zależności od klasy obiektu i rozbudowania systemu testowanie i konserwacje powinny być wykonywane w okresach od trzech tygodni (obiekty o podwyższonym ryzyku) do kilku miesięcy w przypadku magazynów, obiektów handlowych, biur i domów. Niektóre prace konserwacyjne można co prawda przeprowadzić samodzielnie, lepiej jednak zaufać specjalistom i na przykład zawsze przeprowadzać je przed każdym dłuższym wyjazdem. 
Współpracując z profesjonalną firmą, (najlepiej od początku, czyli już od momentu projektowania systemu) zyskujemy przede wszystkim komfort poczucia bezpieczeństwa dzięki serwisowi i naprawom bieżącym instalacji (gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym), czasowe przeglądy instalacji (eliminujące przykre niespodzianki w działaniu), przeglądy okresowe, przeglądy na wezwanie klienta, modernizacje i rozbudowy instalacji, ekspertyzy uszkodzeń systemów po burzach lub skokowych wahaniach napięć w sieci, a także dostawę urządzeń do wymiany w czasie napraw i przeglądów.


Systemy alarmowe Niechorze

W zasadzie większość posiadaczy instalacji alarmowych, szczególnie małych, nie zdaje sobie przeważnie sprawy jak ważne znaczenie ma konserwacja systemu w przypadku warunków użytkowania, w szczególności klimatycznych. Tymczasem system alarmowy wymaga przeglądu technicznego podobnie jak nasz samochód. Podsumowując temat, możemy powiedzieć, ze zabezpieczenie nieruchomości i dóbr materialnych wymaga: gwarancji na usługi, doświadczonego doradcy, przemyślanego projektu, niezawodnego sprzętu, godnego zaufania wykonawcy, profesjonalnego serwisu i najwyższego europejskiego poziomu. Innymi słowy, sprawę systemu alarmowego najlepiej powierzyć doświadczonej agencji. 

Wykonujemy następujące usługi na terenie miejscowości Niechorze:
  • dystrybucja i serwis kamer cctv
  • dystrybucja systemów alarmowych
  • monitoring systemów alarmowych
  • monitoring wizyjny
  • montaż, serwis i naprawa systemów alarmowych
  • systemy alarmowe do biur i domów

Przejdź do strony głównej

Sklepy i strony internetowe General Informatics

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Facebook