>
☰ Menu
Strona główna » Systemy alarmowe - naprawa, montaż i serwis systemów alarmowych Międzyzdroje

Systemy alarmowe - naprawa, montaż i serwis systemów alarmowych Międzyzdroje

Międzyzdroje: systemy monitoringu i ochrony w miejscowościach nadmorskich

Szeroki dostęp do informacji może stwarzać wrażenie, że każdej sprawie możemy zaradzić samodzielnie – niestety, nic bardziej mylnego. Podobnie jak gabinety lekarskie pełne są pacjentów, którzy próbowali samodzielnego leczenia przy pomocy sieciowych diagnoz i wskazówek, tak i nasi specjaliści regularnie spotykają systemy i rozwiązania nieprzystosowane do potrzeb oraz warunków użytkowników. Pierwszy z brzegu przykład?

Nasza oferta zawiera systemy alarmowe w Międzyzdrojach, a dokładniej:
  • serwis systemów alarmowych
  • montaż systemów alarmowych
  • dystrybucja systemów alarmowych
  • kamery CCTV Międzyzdroje

Międzyzdroje nade wszystko charakterystyczny mikroklimat, który charakteryzuje się częstymi zmianami – niekiedy kilka razy w ciągu dnia. O ile planowanie i instalacja konkretnego układu alarmowego wiążą się przede wszystkim z synchronizacją z do tej pory istniejącymi systemami inteligentnego domu, układem sytuacyjnym i kwestiami ekonomicznej opłacalności, o tyle w pasie nadbrzeżnym pod uwagę bierze się zagadnienia wytrzymałości poszczególnych modułów systemu. Same czynniki atmosferyczne to jednak nie wszystko – na efektywność systemu alarmowego rzutuje najbardziej ich zmienność. Tereny nadmorskie charakteryzują się skokowymi zmianami pogody, nagłymi spadkami temperatury, a także zmiennością ciśnienia warunkowaną przez nawet odległe sztormy. Dla nieruchomości znajdujących się na uboczu liczyć się też zaczyna kwestia uruchamiania alarmu przez dzikie zwierzęta. A wszystko razem powoduje, że odpowiedni dobór systemu alarmowego do warunków i możliwości finansowych wymaga udziału eksperta. Co więcej, przykład specyfiki terenów położonych blisko morza skupia niczym w soczewce zagadnienie użytkowania, serwisu i konserwacji systemów alarmowych, dlatego warto się z nim zapoznać nawet jeśli nie jesteśmy posiadaczami posesji w pasie nadmorskim. 
 
montaż alarmów
 
 

Montaż systemów alarmowych

Każdy system zabezpieczeń wymaga okresowej konserwacji w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy, zarówno elektroniczny – niedostrzegalny dla postronnych obserwatorów, jak i mechaniczny złożony z krat lub szyb pancernych. Fakt, nowoczesne centrale alarmowe są wyposażone w narzędzia kontroli takich spraw jak baterie zasilania awaryjnego (akumulatory), funkcjonowanie detektorów (czujek), manipulatorów, czy okablowania instalacji i wykonują to w sposób ciągły. Ewentualne niesprawności systemu alarmowego są natychmiast sygnalizowane. Mimo to,Jednakże niektóre usterki systemu alarmowego nie są niestety kontrolowane poprzez centralę i wykrycie ich jest możliwe jedynie przy przeglądzie konserwacyjnym przez wyspecjalizowanego technika. Problem pojawia się, kiedy system instalowany był samodzielnie (bo zdarzają się takie wypadki), czy przez firmę nieprzygotowaną albo niekompetentną, np. przy okazji prac elektrycznych. Serwisant-specjalista, wezwany do przeglądu instalacji zakładanej przez inną firmę mierzy się z problemem, który niezwykle trudno rozwiązać. Poprawianie pracy po kimś na ogół oznacza wykonanie jej od nowa. A poprawki systemu nie dopasowanego do warunków bywają nie do przejścia, uniemożliwiając technikowi całkowite wypełnienie reguł serwisowania i konserwacji. 
 

Monitoring i dystrybucja systemów alarmowych

Kontrola możliwości usterek niemożliwych do sygnalizowania poprzez system to tylko jedna problematyka pracy serwisu. Kompetentny technik sprawdza również pole widzenia oraz zasięg działania detektorów alarmowych, sprawność sygnalizatorów i pilotów napadowych, czyszczeniu optycznych elementów systemu – w szczególności narażonych na zabrudzenie w warunkach gwałtownych wiatrów i częstych, ale krótkotrwałych opadów, charakteryzujących klimat nadmorski. Woda ma tendencję do scalania naniesionych zanieczyszczeń, przez co zachodzi konieczność częstszego sprawdzania niektórych modułów systemu, niż na obszarach o klimacie mniej zmiennym i łatwiejszym do przewidzenia.
 

Serwis systemów alarmowych

W przypadku czujek ruchu i czujek magnetycznych, specjalista serwisujący system poza sprawdzeniem, czy poprawnie reagują, sprawdza – zgodnie z warunkami – stan ich wnętrza. Niejednokrotnie możemy spotkać się z sytuacją, w której poprzez otwory montażowe i szczeliny umożliwiające ruch kątowy detektora, wewnątrz jego zagnieżdżenia znajdują się owady.Prędko może to doprowadzić do unieruchomienia, czy awarii czujnika. Poza czyszczeniem wnętrza czujnika, zwraca się też uwagę np. na niektóre komponenty detekcji, takie jak soczewki, które poza zwyczajnymi zanieczyszczeniami, albo zaskorupieniami bywają… zanieczyszczane lub zamalowywane podczas remontów. W przypadku czujek bezprzewodowych do czynności serwisowych należy sprawdzenie stanu baterii. Skoro mówimy przy zasilaniu, serwis i konserwacja wymagają sprawdzenia systemu ładowania akumulatora oraz kondycję samego akumulatora. Zależnie od producenta – i co ważne – wiedzy specjalisty sprawdzającego system, po upływie określonego czasu akumulator należy wymienić. 


Dystrybucja systemów alarmowych

Następnym aspektem kontroli systemu alarmowego i jego sprawności, jest niezależnie od sposobu łączności (linia analogowa, GSM) badanie zdolności nawiązywania połączenia. Do standardowych praktyk należy też sprawdzenie i weryfikacja zaprogramowanych numerów telefonów. Bardzo często zdarza się bowiem, że systemy mają wprowadzone numery, które od dłuższego czasu są nieaktualne. Nie ma rzecz jasna problemu, gdy pamięć systemu jest pojemna i mamy do czynienia z numerami „martwymi”.  Gorzej, kiedy wiszący w pamięci układu alarmowego numer został nadany przez operatora następnemu użytkownikowi, a ten zostaje powiadomiony przez system o sytuacji. Wówczas przypadkowa osoba może – nawet nie mając złych intencji – zdestabilizować pracę naszej instalacji, zwykle nie bardzo zdając sobie sprawę za wynikających z tego zagrożeń. 
 

Aspekty sygnalizacji

W czasie prac konserwacyjnych wykonywanych przy systemie alarmowym nie można też zapomnieć o sygnalizatorach. Oprócz sprawdzenia niezawodności działania sygnalizacji optycznej i akustycznej, dobrą praktyką jest również zwrócenie uwagi na układ sabotażowy – w szczególności gdy odpowiedzialne za alarm sabotażowy urządzenie jest zawieszone na niezbyt dużej wysokości poza obszarem domu. Sprawdza się również – w przypadku administrowania przez konkretną firmę - łączność ze stacją monitorującą system alarmowy. A wszystko po to, by w sytuacji kryzysowej system alarmowy był całkowicie sprawny i gotowy do działania. 
systemy alarmowe
 

Kto powinien i dlaczego?

Przeglądy okresowe oraz bieżące naprawy powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, które posiadają wykwalifikowany personel oraz długoletnie doświadczenie. W zależności od klasy obiektu i skomplikowania systemu testowanie i konserwacje powinny być wykonywane w okresach od trzech tygodni (obiekty o podwyższonym ryzyku) do kilku miesięcy w przypadku magazynów, obiektów handlowych, biur i domów. Niektóre prace konserwacyjne można co prawda przeprowadzić samodzielnie, lepiej jednak  i na przykład każdorazowo przeprowadzać je przed każdym długim wyjazdem. 
Współpracując z doświadczoną firmą, (najlepiej od początku, zatem już od momentu projektu) zyskujemy po pierwsze poczucie bezpieczeństwa dzięki serwisowi i bieżącym naprawom instalacji (gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym), przeglądy okresowe instalacji (eliminujące niespodzianki w działaniu), przeglądy okresowe, przeglądy na wezwanie klienta, modernizacje i rozbudowy instalacji, ekspertyzy uszkodzeń instalacji po burzach lub skokowych wahaniach napięć w sieci, a także dostawę urządzeń do wymiany podczas napraw i przeglądów.


Systemy alarmowe Międzyzdroje

Tak naprawdę większość użytkowników instalacji alarmowych, szczególnie prywatnych, nie zdaje sobie zwykle sprawy jak istotne znaczenie ma konserwacja systemu w kontekście warunków użytkowania, w szczególności klimatycznych. Tymczasem system alarmowy wymaga przeglądu technicznego tak jak nasze auto. Podsumowując ten temat, możemy powiedzieć, ze zabezpieczenie nieruchomości i dóbr materialnych wymaga: gwarancji na usługi, doświadczonego doradcy, przemyślanego projektu, niezawodnego sprzętu, godnego zaufania wykonawcy, profesjonalnego serwisu i najwyższego europejskiego poziomu. Innymi słowy, sprawę systemu alarmowego najlepiej powierzyć doświadczonej agencji. 

Wykonujemy następujące usługi na terenie miejscowości Międzyzdroje:
  • dystrybucja i serwis kamer CCTV
  • dystrybucja systemów alarmowych
  • monitoring systemów alarmowych
  • monitoring wizyjny
  • montaż, serwis i naprawa systemów alarmowych
  • systemy alarmowe do biur i domów

Przejdź do strony głównej

Sklepy i strony internetowe General Informatics

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Facebook