☰ Menu
Strona główna1 » Systemy alarmowe - naprawa, montaż i serwis systemów alarmowych Świnoujście

Systemy alarmowe - naprawa, montaż i serwis systemów alarmowych Świnoujście

Świnoujście: systemy monitoringu i ochrony w miejscowościach nadmorskich

Powszechny dostęp do informacji może stwarzać wrażenie, że z każdej sprawie możemy zaradzić samodzielnie – niestety, nic bardziej mylnego. Podobnie jak gabinety lekarskie pełne są pacjentów, którzy próbowali samodzielnego leczenia przy pomocy internetowych diagnoz i wskazówek, tak i nasi specjaliści regularnie spotykają systemy i rozwiązania nieprzystosowane do potrzeb oraz warunków użytkowników. Pierwszy z brzegu przykład? 

Nasza oferta zawiera systemy alarmowe w Świnoujściu, a dokładniej:
  • serwis systemów alarmowych
  • montaż systemów alarmowych
  • dystrybucja systemów alarmowych
  • kamery CCTV Świnoujście
Świnoujście to przede wszystkim specyficzny mikroklimat, który charakteryzuje się częstością zmian – niekiedy kilka razy w ciągu dnia. O ile planowanie i instalacja danego układu alarmowego wiążą się przede wszystkim z synchronizacją z już istniejącymi systemami inteligentnego domu, układem sytuacyjnym i kwestiami finansowej opłacalności, o tyle w pasie nadbrzeżnym pod uwagę bierze się zagadnienia wytrzymałości poszczególnych modułów systemu. Niestety, same czynniki atmosferyczne nie są jednak wszystkim – na skuteczność systemu alarmowego rzutuje najbardziej ich zmienność. Tereny nadmorskie charakteryzują się skokowymi zmianami pogody, nagłymi spadkami temperatury, a także zmiennością ciśnienia atmosferycznego warunkowaną przez nawet odległe sztormy. Dla nieruchomości leżących na uboczu liczyć się też zaczyna kwestia uruchamiania alarmu przez dzikie zwierzęta. To wszystko powoduje, że odpowiedni dobór systemu alarmowego do warunków i możliwości finansowych wymaga udziału eksperta. Ponadto, przykład specyfiki terenów położonych blisko morza skupia niczym w soczewce zagadnienie użytkowania, serwisu oraz konserwacji systemów alarmowych, z tego powodu warto się z nim zaznajomić nawet jeśli nie jesteśmy posiadaczami posesji w pasie nadmorskim. 
 
projektowanie systemów alarmowych
 

Montaż systemów alarmowych

Każdy system zabezpieczeń wymaga periodycznej konserwacji w celu zapewnienia bezusterkowej pracy, zarówno elektroniczny – niewidoczny dla postronnych obserwatorów, jak i mechaniczny złożony z krat lub szyb pancernych. Fakt, zaawansowane centrale alarmowe wyposaża się w narzędzia kontroli takich spraw jak baterie zasilania awaryjnego (akumulatory), funkcjonowanie detektorów (czujek), manipulatorów, czy okablowania instalacji i dokonują tego w sposób ciągły. Ewentualne niesprawności systemu alarmowego są niezwłocznie sygnalizowane. Mimo to,Jednakże niektórych usterek systemu alarmowego nie da się kontrolować przez centralę i wykrycie ich jest możliwe tylko przy przeglądzie konserwacyjnym z udziałem wyspecjalizowanego technika. Problem pojawia się, gdy system zakładany był samodzielnie (bo zdarzają się takie wypadki), czy przez firmę nieprzygotowaną lub niekompetentną, np. przy okazji prac elektrycznych. Serwisant-specjalista, wezwany do przeglądu instalacji zakładanej poprzez inną firmę staje przed problemem, który niezwykle trudno rozwiązać. Poprawianie pracy po kimś przeważnie oznacza wykonanie jej od nowa. A poprawki systemu nie dopasowanego do warunków bywają nie do przejścia, uniemożliwiając technikowi całkowite wypełnienie reguł serwisowania i konserwacji. 
 

Monitoring i dystrybucja systemów alarmowych

Sprawdzenie możliwości usterek niemożliwych do sygnalizowania poprzez system to tylko jedna problematyka pracy serwisu. Wykwalifikowany technik sprawdza również pole widzenia oraz obszar działania detektorów alarmowych, sprawność sygnalizatorów i pilotów napadowych, czyszczeniu optycznych elementów modułu – w szczególności narażonych na zabrudzenia w warunkach porywistych wiatrów i częstych, choć krótkotrwałych opadów, cechujących klimat nadmorski. Woda ma tendencje do scalania naniesionych zanieczyszczeń, wskutek czego zachodzi potrzeba częstszego sprawdzania niektórych modułów systemu, niż na terenach o klimacie mniej zmiennym i łatwiejszym do prognozowania. 
 

Serwis systemów alarmowych

W przypadku czujek ruchu i czujek magnetycznych, specjalista serwisujący system poza sprawdzeniem, czy poprawnie reagują, sprawdza – zgodnie z warunkami – stan ich wnętrza. Często możemy mieć bowiem do czynienia z sytuacją, w której poprzez otwory montażowe i szczeliny umożliwiające ruch kątowy detektora, wewnątrz jego zagnieżdżenia znajdują się owady.W krótkim czasie może to doprowadzić do unieruchomienia, czy uszkodzenia czujnika. Poza czyszczeniem wnętrza detektora, zwraca się też uwagę np. na niektóre komponenty detekcji, na przykład soczewki, które poza zwykłymi zanieczyszczeniami, albo zaskorupieniami bywają… zachlapywane lub zamalowywane podczas remontów. W przypadku czujek bezprzewodowych do czynności serwisowych należy kontrola stanu baterii. Skoro jesteśmy przy zasilaniu, serwis i konserwowanie wymagają sprawdzenia układu ładowania akumulatora i kondycję samego akumulatora. W zależności od producenta – i co ważne – wiedzy specjalisty sprawdzającego system, po upływie konkretnego okresu czasu akumulator powinno się wymienić. 
 

Dystrybucja systemów alarmowych

Następnym aspektem kontroli systemu alarmowego i jego sprawności, jest autonomiczne od sposobu łączności (linia analogowa, GSM) sprawdzenie zdolności nawiązywania połączenia. Do standardowych praktyk należy też sprawdzenie i weryfikacja zaprogramowanych numerów kontaktowych. Niezwykle często bywa bowiem, że urządzenia mają wprowadzone numery, które od dłuższego czasu są nieaktualne. Nie ma oczywiście problemu, gdy pamięć systemu jest pojemna i mamy do czynienia z numerami „martwymi”. Sytuacja jest inna, kiedy znajdujący się w pamięci układu alarmowego numer został przypisany przez operatora nowemu użytkownikowi, a ten zostaje powiadomiony przez system o sytuacji. W takim momencie przypadkowa osoba może – nawet nie mając złych intencji – zdestabilizować pracę naszej instalacji, zwykle nie bardzo zdając sobie sprawę za wynikających z tego zagrożeń. 


Aspekty sygnalizacji

Podczas prac konserwacyjnych przeprowadzanych przy systemie alarmowym nie powinno się też zapomnieć o sygnalizatorach. Oprócz sprawdzenia poprawności działania sygnalizacji optycznej i akustycznej, dobrą praktyką jest również zwrócenie uwagi na układ sabotażowy – w szczególności gdy odpowiedzialne za alarm sabotażowy urządzenie zawieszone jest na niezbyt dużej wysokości poza obszarem domu. Sprawdza się również – w przypadku administrowania poprzez konkretną firmę - łączność ze stacją monitorującą system alarmowy. A wszystko po to, by w momencie kryzysowym system alarmowy był całkowicie sprawny i gotowy do działania. 
 
serwis alarmów
 

Kto powinien i dlaczego?

Przeglądy okresowe i bieżące naprawy powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy posiadające wykwalifikowany personel oraz wieloletnie doświadczenie. Zależnie od klasy obiektu i rozbudowania systemu testy i konserwacje powinny być wykonywane w okresach od trzech tygodni (budynki o podwyższonym ryzyku) do kilku miesięcy w przypadku magazynów, sklepów, biur i domów. Niektóre prace konserwacyjne można co prawda przeprowadzić samodzielnie, lepiej jednak zaufać specjalistom i na przykład zawsze przeprowadzać je przed każdym długim wyjazdem. 
Współpracując z doświadczoną firmą, (najlepiej od początku, czyli już od momentu projektu) zyskujemy po pierwsze poczucie bezpieczeństwa dzięki serwisowi i bieżącym naprawom instalacji (gwarancyjnym i pogwarancyjnym), czasowe przeglądy instalacji (eliminujące przykre niespodzianki w działaniu), przeglądy okresowe, przeglądy na prośbę klienta, modernizacje i rozbudowę instalacji, ekspertyzy uszkodzeń systemów po burzach lub skokowych wahaniach napięć w sieci, a także dostarczanie urządzeń do wymiany w czasie napraw i przeglądów.
 

Systemy alarmowe Świnoujście

Tak naprawdę większość posiadacz instalacji alarmowych, szczególnie małych, nie zdaje sobie zwykle sprawy jak ważne znaczenie ma konserwacja systemu w kontekście warunków użytkowania, w szczególności klimatycznych. Tymczasem system alarmowy wymaga przeglądu technicznego tak jak nasze auto. Podsumowując temat, możemy powiedzieć, ze zabezpieczenie obiektów oraz dóbr materialnych wymaga: gwarancji na usługi, wyspecjalizowanego doradcy, inteligentnego projektu, niezawodnego sprzętu, godnego zaufania wykonawcy, profesjonalnego serwisu i najwyższego europejskiego poziomu. Innymi słowy, sprawę systemu alarmowego najlepiej powierzyć doświadczonej agencji. 

Wykonujemy następujące usługi na terenie miejscowości Świnoujście:
  • dystrybucja i serwis kamer CCTV
  • dystrybucja systemów alarmowych
  • monitoring systemów alarmowych
  • monitoring wizyjny
  • montaż, serwis i naprawa systemów alarmowych
  • systemy alarmowe do biur i domów


Przejdź do strony głównej

Sklepy i strony internetowe General Informatics