>
☰ Menu
Strona główna » Systemy alarmowe - naprawa, montaż i serwis systemów alarmowych Pogorzelica

Systemy alarmowe - naprawa, montaż i serwis systemów alarmowych Pogorzelica

Pogorzelica: systemy monitoringu i ochrony w miejscowościach nadmorskich

Powszechny dostęp do informacji może stwarzać wrażenie, że z każdą sprawą można sobie poradzić samodzielnie – niestety, nic bardziej mylnego. Podobnie jak gabinety lekarskie pełne są pacjentów, którzy próbowali samodzielnych kuracji przy pomocy sieciowych diagnoz i wskazówek, tak i nasi specjaliści regularnie widzą systemy i rozwiązania nieprzystosowane do potrzeb i warunków użytkowników. Pierwszy z brzegu przykład?

Nasza oferta zawiera systemy alarmowe w Pogorzelicy, a dokładniej:
  • serwis systemów alarmowych
  • montaż systemów alarmowych
  • dystrybucja systemów alarmowych
  • kamery CCTV Pogorzelica
Pas nadbrzeżny to przede wszystkim specyficzny mikroklimat, który charakteryzuje się częstymi zmianami – niekiedy kilka razy w ciągu dnia. O ile planowanie i instalacja danego układu alarmowego wiążą się przede wszystkim z synchronizacją z już istniejącymi systemami inteligentnego domu, układem sytuacyjnym i kwestiami ekonomicznej opłacalności, o tyle w pasie nadbrzeżnym pod uwagę bierze się kwestie wytrzymałości poszczególnych modułów systemu. Niestety, same czynniki atmosferyczne to jednak nie wszystko – na efektywność systemu alarmowego rzutuje najbardziej ich zmienność. Tereny nadmorskie wyróżniają się skokowymi zmianami pogody, nagłymi spadkami temperatury, a także zmiennością ciśnienia atmosferycznego warunkowaną przez nawet oddalone od linii brzegowej sztormy. Dla nieruchomości leżących na uboczu liczyć się też zaczyna kwestia uruchamiania alarmu przez zwierzęta. A wszystko razem powoduje, że fachowy dobór systemu alarmowego do warunków i możliwości finansowych wymaga udziału eksperta. Co więcej, przykład specyfiki terenów położonych blisko morza skupia jak w soczewce problematykę użytkowania, serwisu oraz konserwacji systemów alarmowych, dlatego warto się z nim zaznajomić nawet jeśli nie posiadamy posesji w pasie nadmorskim. 
 

Montaż systemów alarmowych

Każdy system zabezpieczeń wymaga okresowej konserwacji w celu zapewnienia bezusterkowej pracy, zarówno elektroniczny – niedostrzegalny dla postronnych obserwatorów, jak i mechaniczny złożony z krat lub szyb pancernych. Fakt, nowoczesne centrale alarmowe wyposaża się w narzędzia kontroli takich spraw jak baterie zasilania awaryjnego (akumulatory), praca detektorów (czujek), manipulatorów, czy okablowania instalacji i wykonują to w sposób ciągły. Potencjalne niesprawności systemu alarmowego są natychmiast sygnalizowane. Mimo to,Jednakże niektóre usterki systemu alarmowego nie są niestety kontrolowane poprzez centralę i wykrycie ich jest możliwe tylko przy przeglądzie konserwacyjnym przez wyspecjalizowanego technika. Problem pojawia się, kiedy system instalowany był samodzielnie (bo zdarzają się takie wypadki), czy przez firmę nieprzygotowaną albo niekompetentną, np. przy okazji prac elektrycznych. Serwisant-specjalista, wezwany do przeglądu instalacji zakładanej przez inną firmę mierzy się z problemem, który niezwykle trudno rozwiązać. Poprawianie pracy po kimś na ogół oznacza wykonanie jej od początku. A poprawki systemu nie dopasowanego do warunków mogą się okazać nie do przejścia, uniemożliwiając technikowi całkowite wypełnienie reguł serwisowania i konserwacji. 
 

Monitoring i dystrybucja systemów alarmowych

Kontrola możliwości usterek niemożliwych do sygnalizowania poprzez system to tylko jedna problematyka pracy serwisu. Kompetentny technik sprawdza również pole widzenia oraz zasięg działania detektorów alarmowych, sprawność sygnalizatorów i pilotów napadowych, czyszczeniu optycznych elementów systemu – w szczególności narażonych na zabrudzenie w warunkach gwałtownych wiatrów i częstych, ale krótkotrwałych opadów, charakteryzujących klimat nadmorski. Woda ma tendencję do scalania naniesionych zanieczyszczeń, przez co zachodzi konieczność częstszego sprawdzania niektórych modułów systemu, niż na obszarach o klimacie mniej zmiennym i łatwiejszym do przewidzenia.
 

Serwis systemów alarmowych

W przypadku czujek ruchu i czujek magnetycznych, zawodowiec serwisujący system poza sprawdzeniem, czy poprawnie reagują, sprawdza – zgodnie z warunkami – stan ich wnętrza. Często możemy mieć bowiem do czynienia z sytuacją, w której poprzez otwory montażowe i szczeliny umożliwiające ruch kątowy czujnika, wewnątrz jego zagnieżdżenia zadomawiają się insekty.Prędko może to doprowadzić do unieruchomienia, czy uszkodzenia czujnika. Poza oczyszczaniem wnętrza detektora, zwraca się także uwagę np. na niektóre komponenty detekcji, takie jak soczewki, które poza zwykłymi zanieczyszczeniami, lub zaskorupieniami bywają… zachlapywane albo zamalowywane podczas remontów. W przypadku czujek bezprzewodowych do czynności serwisowych należy kontrola stanu baterii. Skoro jesteśmy przy zasilaniu, serwis i konserwowanie wymagają sprawdzenia układu ładowania akumulatora i kondycję samego akumulatora. Zależnie od producenta – i co ważne – wiedzy specjalisty kontrolującego system, po upływie konkretnego okresu czasu akumulator powinno się wymienić. 
 

Dystrybucja systemów alarmowych

Następnym aspektem kontrolowania systemu alarmowego i jego sprawności, jest niezależnie od sposobu łączności (linia analogowa, GSM) badanie zdolności nawiązywania połączenia. Do zalecanych praktyk należy też sprawdzenie i weryfikacja zaprogramowanych numerów telefonów. Niezwykle często bywa bowiem, że urządzenia mają wprowadzone numery, które od jakiegoś czasu są nieaktualne. Nie ma rzecz jasna problemu, jeśli pamięć systemu jest pojemna i numery są „martwe”. Sytuacja jest inna, kiedy wiszący w pamięci układu alarmowego numer został przypisany przez operatora następnemu użytkownikowi, a ten zostaje powiadomiony przez system o sytuacji. Wówczas osoba przypadkowa może – nawet nie mając złych intencji – zdestabilizować pracę naszego systemu, zwykle nie do końca zdając sobie sprawę z tego co robi. 

Aspekty sygnalizacji

W czasie prac konserwacyjnych wykonywanych przy systemie alarmowym nie powinno się też zapomnieć o sygnalizatorach. Oprócz sprawdzenia poprawności działania sygnalizacji optycznej oraz akustycznej, dobrą praktyką jest także zwrócenie uwagi na układ sabotażowy – w szczególności gdy odpowiedzialne za alarm sabotażowy urządzenie jest zawieszone na niezbyt dużej wysokości poza obszarem domu. Sprawdza się również – w przypadku administrowania poprzez konkretne przedsiębiorstwo - łączność ze stacją monitorującą system alarmowy. Wszystko po to, by w sytuacji kryzysowej system alarmowy był w pełni sprawny i przygotowany do działania.
serwis systemów alarmowych
 

Kto powinien i dlaczego?

Przeglądy okresowe oraz bieżące naprawy powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy posiadające wykwalifikowany personel oraz wieloletnie doświadczenie. Zależnie od klasy obiektu i rozbudowania systemu testowanie i konserwacje powinny być wykonywane w okresie od trzech tygodni (obiekty o podwyższonym ryzyku) do kilku miesięcy w przypadku magazynów, obiektów handlowych, biur i domów. Niektóre prace konserwacyjne można co prawda przeprowadzić samemu, lepiej jednak polegać na specjalistach i na przykład zawsze przeprowadzać je przed każdym długim wyjazdem. 
Współpracując z profesjonalną firmą, (najlepiej od początku, czyli już od momentu projektowania systemu) zyskujemy przede wszystkim komfort poczucia bezpieczeństwa dzięki serwisowi i bieżącym naprawom instalacji (gwarancyjnym i pogwarancyjnym), przeglądy okresowe instalacji (eliminujące niespodzianki w działaniu), przeglądy okresowe, przeglądy na wezwanie klienta, modernizacje i rozbudowę instalacji, ekspertyzy uszkodzeń systemów po burzach lub skokowych wahaniach napięć w sieci, a także dostawę urządzeń do wymiany podczas napraw i przeglądów.
 

Systemy alarmowe Pogorzelica

Tak naprawdę większość użytkowników instalacji alarmowych, szczególnie prywatnych, nie zdaje sobie przeważnie sprawy jak istotne znaczenie ma konserwacja systemu w kontekście warunków użytkowania, zwłaszcza klimatycznych. Tymczasem system alarmowy wymaga przeglądu technicznego podobnie jak nasze auto. Podsumowując temat, możemy powiedzieć, ze zabezpieczenie nieruchomości i dóbr materialnych wymaga: gwarancji na usługi, wyspecjalizowanego doradcy, inteligentnego projektu, bezawaryjnego sprzętu, godnego zaufania wykonawcy, profesjonalnego serwisu i najwyższego europejskiego poziomu. Innymi słowy, sprawę systemu alarmowego najlepiej powierzyć doświadczonej agencji. 

Wykonujemy następujące usługi na terenie miejscowości Pogorzelica:
  • dystrybucja i serwis kamer CCTV
  • dystrybucja systemów alarmowych
  • monitoring systemów alarmowych
  • monitoring wizyjny
  • montaż, serwis i naprawa systemów alarmowych
  • systemy alarmowe do biur i domów

Przejdź do strony głównej

Sklepy i strony internetowe General Informatics

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Facebook