>
☰ Menu
Strona główna » Systemy alarmowe - naprawa, montaż i serwis systemów alarmowych Rewal

Systemy alarmowe - naprawa, montaż i serwis systemów alarmowych Rewal

Rewal: systemy monitoringu i ochrony w miejscowościach nadmorskich

Powszechny dostęp do informacji stwarza wrażenie, że z każdą sprawą można sobie poradzić samodzielnie – niestety, nic bardziej mylnego. Podobnie jak gabinety lekarskie pełne są pacjentów, którzy próbowali samodzielnego leczenia przy pomocy internetowych diagnoz i wskazówek, tak i nasi specjaliści regularnie spotykają systemy i rozwiązania nieprzystosowane do potrzeb oraz warunków użytkowników. Najlepszy przykład?

Nasza oferta zawiera systemy alarmowe w Rewalu, a dokładniej:
  • serwis systemów alarmowych
  • montaż systemów alarmowych
  • dystrybucja systemów alarmowych
  • kamery CCTV Rewal
Rewal to nade wszystko charakterystyczny mikroklimat, który charakteryzuje się częstymi zmianami – niekiedy kilka razy w ciągu dnia. O ile planowanie i instalacja danego układu alarmowego wiążą się przede wszystkim z synchronizacją z już istniejącymi systemami inteligentnego domu, układem sytuacyjnym i kwestiami finansowej opłacalności, o tyle w pasie nadbrzeżnym trzeba brać pod uwagę kwestie wytrzymałości poszczególnych modułów systemu. Niestety, same czynniki atmosferyczne nie są jednak wszystkim – na skuteczność systemu alarmowego wpływa najbardziej ich zmienność. Tereny nadmorskie charakteryzują się skokowymi zmianami pogody, gwałtownymi spadkami temperatury, czy zmiennością ciśnienia warunkowaną przez nawet odległe sztormy. Dla posesji znajdujących się na uboczu liczyć się też zaczyna kwestia uruchamiania alarmu przez zwierzęta. To wszystko powoduje, że fachowy dobór systemu alarmowego do warunków i możliwości finansowych wymaga obecności eksperta. Ponadto, przykład specyfiki terenów znajdujących się blisko morza skupia jak w soczewce zagadnienie użytkowania, serwisu oraz konserwacji systemów alarmowych, z tego powodu warto się z nim zapoznać nawet jeśli nie posiadamy posesji w pasie nadmorskim. 
 

Montaż systemów alarmowych

Każdy system zabezpieczeń wymaga okresowej konserwacji w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy, zarówno elektroniczny – niedostrzegalny dla postronnych obserwatorów, jak i mechaniczny złożony z krat albo szyb pancernych. Fakt, zaawansowane centrale alarmowe są wyposażone w narzędzia kontroli takich spraw jak baterie zasilania awaryjnego (akumulatory), funkcjonowanie detektorów (czujek), manipulatorów, czy okablowania instalacji i wykonują to w sposób ciągły. Potencjalne niesprawności systemu alarmowego są natychmiast sygnalizowane. Mimo to,Jednakże niektóre usterki systemu alarmowego nie są niestety kontrolowane poprzez centralę i wykrycie ich jest możliwe jedynie przy przeglądzie konserwacyjnym z udziałem wyspecjalizowanego technika. Problem pojawia się, gdy system zakładany był samodzielnie (a zdarzają się takie przypadki), czy przez firmę nieprzygotowaną albo niekompetentną, np. przy okazji prac elektrycznych. Serwisant-specjalista, wzywany do przeglądu instalacji zakładanej poprzez inną firmę staje przed problemem, który niezwykle ciężko rozwiązać. Poprawianie pracy po kimś przeważnie oznacza wykonanie jej od początku. A poprawki systemu nie dopasowanego do warunków bywają nie do przejścia, uniemożliwiając technikowi całkowite wypełnienie reguł serwisowania i konserwacji. 
 
systemy alarmowe
 
 

Monitoring i dystrybucja systemów alarmowych

Sprawdzenie możliwości usterek niemożliwych do sygnalizowania przez system to tylko jedna płaszczyzna pracy serwisu. Kompetentny technik sprawdza także pole widzenia oraz zasięg działania detektorów alarmowych, niezawodność sygnalizatorów i pilotów napadowych, czyszczeniu optycznych elementów modułu – w szczególności narażonych na zabrudzenie w warunkach gwałtownych wiatrów i częstych, choć krótkotrwałych opadów, charakteryzujących klimat nadmorski. Woda ma tendencje do scalania naniesionych zanieczyszczeń, wskutek czego zachodzi konieczność częstszego sprawdzania pewnych modułów systemu, niż na terenach o klimacie mniej zmiennym i łatwiejszym do przewidzenia. 
 

Serwis systemów alarmowych

W przypadku czujek ruchu i czujek magnetycznych, specjalista serwisujący system poza kontrolowaniem, czy poprawnie reagują, sprawdza – zgodnie z możliwościami – stan ich wnętrza. Często możemy spotkać się z sytuacją, w której poprzez otwory montażowe i szczeliny umożliwiające ruch kątowy detektora, wewnątrz jego zagnieżdżenia znajdują się owady.W krótkim czasie może to doprowadzić do unieruchomienia, czy uszkodzenia czujnika. Poza oczyszczaniem wnętrza czujnika, zwraca się także uwagę np. na niektóre komponenty detekcji, takie jak soczewki, które poza zwykłymi zanieczyszczeniami, lub zaskorupieniami bywają… zachlapywane albo zamalowywane w czasie remontów. W przypadku czujek bezprzewodowych do praktyk serwisowych należy kontrola stanu baterii. Skoro jesteśmy przy zasilaniu, serwis i konserwacja wymagają sprawdzenia systemu ładowania akumulatora oraz kondycję samego akumulatora. W zależności od producenta – i co ważne – doświadczenia specjalisty kontrolującego system, po upływie konkretnego okresu czasu akumulator należy wymienić. 


Dystrybucja systemów alarmowych

Kolejnym aspektem kontrolowania systemu alarmowego i jego sprawności, jest autonomiczne od sposobu łączności (linia analogowa, GSM) sprawdzenie zdolności nawiązywania połączenia. Do standardowych praktyk należy też sprawdzenie i weryfikowanie zaprogramowanych numerów kontaktowych. Niezwykle często zdarza się bowiem, że systemy mają wprowadzone numery, które od dłuższego czasu są nieaktualne. Nie ma oczywiście problemu, gdy pamięć systemu jest pojemna i mamy do czynienia z numerami „martwymi”.  Gorzej, kiedy znajdujący się w pamięci układu alarmowego numer został przypisany przez operatora następnemu użytkownikowi, a ten zostaje powiadomiony przez system o jego uruchomieniu. W takim momencie przypadkowa osoba może – nawet nie mając złych zamiarów – zdestabilizować pracę naszego systemu, zwykle nie bardzo zdając sobie sprawę z tego co robi.
 

Aspekty sygnalizacji

W czasie prac konserwacyjnych przeprowadzanych przy systemie alarmowym nie powinno się też zapomnieć o sygnalizatorach. Oprócz sprawdzenia poprawności działania sygnalizacji optycznej oraz akustycznej, dobrą praktyką jest również zwrócenie uwagi na układ sabotażowy – szczególnie gdy odpowiedzialne za alarm sabotażowy urządzenie zawieszone jest na niedużej wysokości poza obszarem domu. Sprawdza się również – w przypadku administrowania poprzez konkretne przedsiębiorstwo - łączność ze stacją monitorującą system alarmowy. Wszystko po to, by w sytuacji kryzysowej system alarmowy był w pełni sprawny i gotowy do działania. 
 

Kto powinien i dlaczego?

Przeglądy okresowe oraz bieżące naprawy powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy posiadające wykwalifikowany personel oraz wieloletnie doświadczenie. W zależności od klasy obiektu i skomplikowania systemu testowanie i konserwacje powinny być wykonywane w okresach od trzech tygodni (obiekty o podwyższonym ryzyku) do paru miesięcy w przypadku magazynów, obiektów handlowych, biur i domów. Niektóre prace konserwacyjne można co prawda przeprowadzić samemu, lepiej jednak polegać na specjalistach i na przykład każdorazowo przeprowadzać je przed każdym dłuższym wyjazdem. 
Współpracując z doświadczoną firmą, (najlepiej od początku, zatem już od momentu projektowania systemu) zyskujemy po pierwsze komfort poczucia bezpieczeństwa dzięki serwisowi i naprawom bieżącym instalacji (gwarancyjnym i pogwarancyjnym), czasowe przeglądy instalacji (eliminujące przykre niespodzianki w działaniu), przeglądy okresowe, przeglądy na prośbę klienta, modernizacje i rozbudowy instalacji, ekspertyzy uszkodzeń systemów po burzach lub skokowych wahaniach napięć w sieci, a także dostarczanie urządzeń do wymiany w czasie napraw i przeglądów.
 
dystrybucja systemów alarmowych


Systemy alarmowe Rewal

Tak naprawdę większość posiadacz instalacji alarmowych, szczególnie małych, nie zdaje sobie zwykle sprawy jak ważne znaczenie ma konserwacja systemu w przypadku warunków użytkowania, zwłaszcza klimatycznych. Tymczasem system alarmowy wymaga przeglądu technicznego tak jak nasz samochód. Podsumowując ten temat, możemy powiedzieć, ze zabezpieczenie nieruchomości i dóbr materialnych wymaga: gwarancji na usługi, doświadczonego doradcy, inteligentnego projektu, niezawodnego sprzętu, godnego zaufania wykonawcy, profesjonalnego serwisu i najwyższego europejskiego poziomu. Innymi słowy, sprawę systemu alarmowego najlepiej powierzyć doświadczonej agencji. 

Wykonujemy następujące usługi na terenie miejscowości Rewal:
  • dystrybucja i serwis kamer CCTV
  • dystrybucja systemów alarmowych
  • monitoring systemów alarmowych
  • monitoring wizyjny
  • montaż, serwis i naprawa systemów alarmowych
  • systemy alarmowe do biur i domów

Przejdź do strony głównej

Sklepy i strony internetowe General Informatics

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Facebook