>
☰ Menu
Strona główna » Systemy alarmowe - naprawa, montaż i serwis systemów alarmowych Dziwnówek

Systemy alarmowe - naprawa, montaż i serwis systemów alarmowych Dziwnówek

Dziwnówek: Systemy monitoringu i ochrony w miejscowościach nadmorskich

Powszechny dostęp do informacji może stwarzać wrażenie, że z każdą sprawą można sobie poradzić samodzielnie – niestety, nic bardziej mylnego. Tak samo jak gabinety lekarskie pełne są pacjentów, którzy próbowali samodzielnych kuracji przy pomocy sieciowych diagnoz i wskazówek, tak i nasi specjaliści regularnie spotykają systemy i rozwiązania nieadekwatne do potrzeb oraz warunków użytkowników. Najlepszy przykład? 

Nasza oferta zawiera systemy alarmowe w Dziwnówku, a dokładniej:
  • serwis systemów alarmowych
  • montaż systemów alarmowych
  • dystrybucja systemów alarmowych
  • kamery CCTV Dziwnówek
Dziwnówek to przede wszystkim specyficzny mikroklimat, który charakteryzuje się częstymi zmianami – niekiedy kilka razy dziennie. O ile planowanie i instalacja konkretnego układu alarmowego wiążą się przede wszystkim z synchronizacją z do tej pory istniejącymi systemami inteligentnego domu, układem sytuacyjnym i kwestiami ekonomicznej opłacalności, o tyle w pasie nadbrzeżnym pod uwagę bierze się kwestie wytrzymałości poszczególnych modułów systemu. Same czynniki atmosferyczne nie są jednak wszystkim – na skuteczność systemu alarmowego rzutuje najbardziej ich zmienność. Tereny nadmorskie charakteryzują się skokowymi zmianami pogody, gwałtownymi spadkami temperatury, a także zmiennością ciśnienia warunkowaną przez nawet oddalone od linii brzegowej sztormy. Dla nieruchomości znajdujących się na uboczu liczyć się też zaczyna kwestia wzbudzania alarmu przez zwierzęta. To wszystko powoduje, że odpowiedni dobór systemu alarmowego do potrzeb i możliwości finansowych wymaga obecności eksperta. Ponadto, przykład specyfiki terenów znajdujących się blisko morza skupia jak w soczewce zagadnienie użytkowania, serwisu oraz konserwacji systemów alarmowych, dlatego warto się z nim zaznajomić nawet jeśli nie jesteśmy posiadaczami posesji w pasie nadmorskim. 
 

Montaż systemów alarmowych

Każdy system zabezpieczeń wymaga okresowej konserwacji w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy, zarówno elektroniczny – niedostrzegalny dla postronnych obserwatorów, jak i mechaniczny złożony z krat albo szyb pancernych. Fakt, nowoczesne centrale alarmowe są wyposażone w narzędzia kontroli takich spraw jak baterie zasilania awaryjnego (akumulatory), praca detektorów (czujek), manipulatorów, czy okablowania instalacji i dokonują tego w sposób ciągły. Potencjalne niesprawności systemu alarmowego są natychmiast sygnalizowane. Mimo to,Jednakże niektóre usterki systemu alarmowego nie są niestety kontrolowane przez centralę i wykrycie ich jest możliwe tylko przy przeglądzie konserwacyjnym z udziałem wyspecjalizowanego technika. Problem pojawia się, gdy system instalowany był samodzielnie (a zdarzają się takie wypadki), czy przez firmę nieprzygotowaną lub niekompetentną, np. przy okazji zakładania instalacji elektrycznych. Serwisant-specjalista, wzywany do przeglądu instalacji zakładanej przez inną firmę staje przed problemem, który niezwykle trudno rozwiązać. Poprawianie pracy po kimś przeważnie oznacza wykonanie jej od nowa. A poprawki systemu nie dostosowanego do warunków bywają nie do przejścia, uniemożliwiając technikowi pełne wypełnienie reguł serwisowania i konserwacji. 
 

Monitoring i dystrybucja systemów alarmowych

Sprawdzenie możliwości usterek niemożliwych do sygnalizowania poprzez system to tylko jedna płaszczyzna pracy serwisu. Kompetentny technik sprawdza także pole widzenia oraz obszar działania detektorów alarmowych, niezawodność sygnalizatorów i pilotów napadowych, czyszczeniu optycznych elementów systemu – w szczególności narażonych na zabrudzenie w warunkach porywistych wiatrów i częstych, ale krótkotrwałych opadów, cechujących klimat nadmorski. Woda ma tendencje do scalania naniesionych zanieczyszczeń, przez co zachodzi potrzeba częstszego sprawdzania pewnych modułów systemu, niż na obszarach o klimacie bardziej uporządkowanym i łatwiejszym do przewidzenia. 
systemy alarmowe
 

Serwis systemów alarmowych

W przypadku czujek ruchu i czujek magnetycznych, specjalista serwisujący system poza kontrolowaniem, czy poprawnie reagują, sprawdza – zgodnie z możliwościami – stan ich wnętrza. Często możemy mieć bowiem do czynienia z sytuacją, w której przez otwory montażowe i szczeliny umożliwiające ruch kątowy detektora, wewnątrz jego zagnieżdżenia zadomawiają się insekty.W krótkim czasie może to doprowadzić do unieruchomienia, czy uszkodzenia czujnika. Poza czyszczeniem wnętrza detektora, zwraca się też uwagę np. na niektóre komponenty detekcji, takie jak soczewki, które poza zwyczajnymi zanieczyszczeniami, albo zaskorupieniami bywają… zachlapywane lub zamalowywane w czasie remontów. W przypadku czujek bezprzewodowych do praktyk serwisowych należy sprawdzenie stanu baterii. Skoro mówimy przy zasilaniu, serwis i konserwowanie wymagają sprawdzenia systemu ładowania akumulatora i kondycję samego akumulatora. W zależności od producenta – i co ważne – wiedzy specjalisty kontrolującego system, po upływie określonego czasu akumulator należy wymienić. 
 

Dystrybucja systemów alarmowych

Kolejnym aspektem kontrolowania systemu alarmowego i jego sprawności, jest autonomiczne od sposobu łączności (linia analogowa, GSM) sprawdzenie zdolności nawiązywania połączenia. Do standardowych praktyk należy też sprawdzenie i weryfikacja zaprogramowanych numerów telefonów. Bardzo często bywa bowiem, że systemy mają wprowadzone numery, które od dłuższego czasu są nieaktualne. Nie ma rzecz jasna problemu, jeśli pamięć systemu jest pojemna i numery są „martwe”. Sytuacja jest inna, kiedy wiszący w pamięci układu alarmowego numer został nadany przez operatora następnemu użytkownikowi, a ten zostaje powiadomiony przez system o sytuacji. Wówczas osoba przypadkowa może – nawet nie mając złych intencji – zdestabilizować pracę naszego systemu, zwykle nie bardzo zdając sobie sprawę za wynikających z tego zagrożeń. 
 

Aspekty sygnalizacji

W czasie prac konserwacyjnych przeprowadzanych przy systemie alarmowym nie można też zapomnieć o sygnalizatorach. Oprócz sprawdzenia poprawności działania sygnalizacji optycznej oraz akustycznej, dobrą praktyką jest także zwrócenie uwagi na układ sabotażowy – szczególnie gdy odpowiedzialne za alarm sabotażowy urządzenie zawieszone jest na niedużej wysokości poza obszarem domu. Sprawdza się również – w przypadku administrowania przez konkretne przedsiębiorstwo - łączność ze stacją monitorującą system alarmowy. Wszystko po to, by w sytuacji kryzysowej system alarmowy był w pełni sprawny i przygotowany do działania. 
 

Kto powinien i dlaczego?

Przeglądy okresowe i bieżące naprawy powinny być dokonywane przez wyspecjalizowane firmy, które posiadają wykwalifikowany personel oraz długoletnie doświadczenie. W zależności od klasy obiektu i rozbudowania systemu testowanie i konserwacje powinny być wykonywane w okresie od trzech tygodni (budynki o podwyższonym ryzyku) do paru miesięcy w przypadku magazynów, obiektów handlowych, biur i domów. Niektóre prace konserwacyjne można co prawda przeprowadzić samemu, lepiej jednak polegać na specjalistach i na przykład zawsze przeprowadzać je przed każdym dłuższym wyjazdem. 
Współpracując z profesjonalną firmą, (najlepiej od początku, czyli już od momentu projektowania systemu) zyskujemy przede wszystkim komfort poczucia bezpieczeństwa dzięki serwisowi i naprawom bieżącym instalacji (gwarancyjnym i pogwarancyjnym), czasowe przeglądy instalacji (eliminujące niespodzianki w działaniu), przeglądy okresowe, przeglądy na prośbę klienta, modernizacje i rozbudowy instalacji, ekspertyzy uszkodzeń instalacji po burzach albo skokowych wahaniach napięć w sieci, a także dostawę urządzeń do wymiany podczas napraw i przeglądów.


Systemy alarmowe Dziwnówek

W zasadzie większość użytkowników instalacji alarmowych, szczególnie prywatnych, nie zdaje sobie przeważnie sprawy jak istotne znaczenie ma konserwacja systemu w przypadku warunków użytkowania, w szczególności klimatycznych. Tymczasem system alarmowy wymaga przeglądu technicznego podobnie jak nasz samochód. Podsumowując temat, możemy powiedzieć, ze zabezpieczenie obiektów oraz dóbr materialnych wymaga: gwarancji na usługi, doświadczonego doradcy, przemyślanego projektu, niezawodnego sprzętu, godnego zaufania wykonawcy, profesjonalnego serwisu i najwyższego europejskiego poziomu. Innymi słowy, sprawę systemu alarmowego najlepiej powierzyć doświadczonej agencji. 

Wykonujemy następujące usługi na terenie miejscowości Dziwnówek:
  • dystrybucja i serwis kamer CCTV
  • dystrybucja systemów alarmowych
  • monitoring systemów alarmowych
  • monitoring wizyjny
  • montaż, serwis i naprawa systemów alarmowych
  • systemy alarmowe do biur i domów


Przejdź do strony głównej

Sklepy i strony internetowe General Informatics

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Facebook