>
☰ Menu
Strona główna » Systemy alarmowe - naprawa, montaż i serwis systemów alarmowych Łukęcin

Systemy alarmowe - naprawa, montaż i serwis systemów alarmowych Łukęcin

Łukęcin: Systemy monitoringu i ochrony w miejscowościach nadmorskich

Szeroki dostęp do informacji może stwarzać wrażenie, że z każdej sprawie możemy zaradzić samodzielnie – niestety, nic bardziej mylnego. Tak samo jak gabinety lekarskie pełne są pacjentów, którzy próbowali samodzielnego leczenia przy pomocy sieciowych diagnoz i wskazówek, tak i nasi specjaliści regularnie spotykają systemy i rozwiązania nieadekwatne do potrzeb i warunków użytkowników. Najlepszy przykład? 

Nasza oferta zawiera systemy alarmowe w Łukęcinie, a dokładniej:
  • serwis systemów alarmowych
  • montaż systemów alarmowych
  • dystrybucja systemów alarmowych
  • kamery CCTV Łukęcin

Łukęcin to nade wszystko specyficzny mikroklimat, który charakteryzuje się częstymi zmianami – niekiedy kilka razy dziennie. O ile planowanie i instalacja danego układu alarmowego wiążą się przede wszystkim z synchronizacją z do tej pory istniejącymi systemami inteligentnego domu, układem sytuacyjnym i kwestiami finansowej opłacalności, o tyle w pasie nadbrzeżnym trzeba brać pod uwagę zagadnienia wytrzymałości poszczególnych modułów systemu. Niestety, same czynniki atmosferyczne to jednak nie wszystko – na skuteczność systemu alarmowego rzutuje najbardziej ich zmienność. Tereny nadmorskie charakteryzują się skokowymi zmianami pogody, nagłymi spadkami temperatury, czy zmiennością ciśnienia atmosferycznego warunkowaną przez nawet odległe sztormy. Dla posesji leżących na uboczu liczyć się też zaczyna kwestia wzbudzania alarmu przez zwierzęta. A wszystko razem powoduje, że fachowy dobór systemu alarmowego do potrzeb i możliwości finansowych wymaga udziału eksperta. Ponadto, przykład specyfiki terenów znajdujących się blisko morza skupia jak w soczewce zagadnienie użytkowania, serwisu oraz konserwacji systemów alarmowych, dlatego warto się z nim zaznajomić nawet jeśli nie jesteśmy posiadaczami posesji w pasie nadmorskim. 
 
 

Montaż systemów alarmowych

Każdy system zabezpieczeń wymaga periodycznej konserwacji w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy, zarówno elektroniczny – niedostrzegalny dla postronnych obserwatorów, jak i mechaniczny złożony z krat lub szyb pancernych. Fakt, nowoczesne centrale alarmowe są wyposażone w narzędzia kontroli takich spraw jak baterie zasilania awaryjnego (akumulatory), praca detektorów (czujek), manipulatorów, czy okablowania instalacji i wykonują to w sposób ciągły. Potencjalne niesprawności systemu alarmowego są natychmiast sygnalizowane. Mimo to,Jednakże niektóre usterki systemu alarmowego nie są niestety kontrolowane przez centralę i wykrycie ich jest możliwe jedynie przy przeglądzie konserwacyjnym przez wyspecjalizowanego technika. Problem pojawia się, gdy system zakładany był samodzielnie (a zdarzają się takie przypadki), czy przez firmę nieprzygotowaną lub niekompetentną, np. przy okazji zakładania instalacji elektrycznych. Serwisant-specjalista, wezwany do przeglądu instalacji zakładanej poprzez inną firmę staje przed problemem, który niezwykle ciężko rozwiązać. Poprawianie pracy po kimś przeważnie oznacza wykonanie jej od początku. A poprawki systemu nie dopasowanego do warunków bywają nie do przejścia, uniemożliwiając technikowi całkowite wypełnienie reguł serwisowania i konserwacji. 
 

Monitoring i dystrybucja systemów alarmowych

Sprawdzenie możliwości usterek niemożliwych do sygnalizowania przez system to tylko jedna płaszczyzna pracy serwisu. Wykwalifikowany technik sprawdza również pole widzenia oraz obszar działania detektorów alarmowych, sprawność sygnalizatorów i pilotów napadowych, czyszczeniu optycznych elementów systemu – w szczególności narażonych na zabrudzenia w warunkach gwałtownych wiatrów i częstych, choć krótkotrwałych opadów, cechujących klimat nadmorski. Woda ma tendencje do scalania naniesionych zanieczyszczeń, wskutek czego zachodzi potrzeba częstszego sprawdzania niektórych modułów systemu, niż na terenach o klimacie mniej zmiennym i łatwiejszym do przewidzenia. 
 

Serwis systemów alarmowych

W przypadku czujek ruchu i czujek magnetycznych, specjalista serwisujący system poza sprawdzeniem, czy poprawnie reagują, sprawdza – zgodnie z możliwościami – stan ich wnętrza. Niejednokrotnie możemy spotkać się z sytuacją, w której przez otwory montażowe i szczeliny umożliwiające ruch kątowy czujnika, wewnątrz jego zagnieżdżenia zadomawiają się insekty.W krótkim czasie może to doprowadzić do unieruchomienia, czy uszkodzenia czujnika. Poza oczyszczaniem wnętrza detektora, zwraca się także uwagę np. na niektóre komponenty detekcji, takie jak soczewki, które poza zwykłymi zanieczyszczeniami, lub zaskorupieniami bywają… zanieczyszczane lub zamalowywane w czasie remontów. W przypadku czujek bezprzewodowych do czynności serwisowych należy kontrola stanu baterii. Skoro jesteśmy przy zasilaniu, serwis i konserwowanie wymagają sprawdzenia systemu ładowania akumulatora oraz kondycję samego akumulatora. W zależności od producenta – i co ważne – wiedzy specjalisty sprawdzającego system, po upływie konkretnego okresu czasu akumulator należy wymienić. 
 

Dystrybucja systemów alarmowych

Kolejnym aspektem kontroli systemu alarmowego i jego sprawności, jest niezależnie od sposobu łączności (linia analogowa, GSM) badanie zdolności nawiązywania połączenia. Do standardowych praktyk należy też sprawdzenie i weryfikowanie zaprogramowanych numerów telefonów. Bardzo często zdarza się bowiem, że urządzenia mają wprowadzone numery, które od jakiegoś czasu są nieaktualne. Nie ma rzecz jasna problemu, jeśli pamięć systemu jest pojemna i numery są „martwe”.  Gorzej, kiedy wiszący w pamięci układu alarmowego numer został nadany przez operatora następnemu użytkownikowi, a ten zostaje powiadomiony przez system o sytuacji. Wówczas przypadkowa osoba może – nawet nie mając złych intencji – zdestabilizować pracę naszej instalacji, zwykle nie do końca zdając sobie sprawę za wynikających z tego zagrożeń. 
 

Aspekty sygnalizacji

W czasie prac konserwacyjnych przeprowadzanych przy systemie alarmowym nie można też zapomnieć o sygnalizatorach. Oprócz sprawdzenia poprawności działania sygnalizacji optycznej oraz akustycznej, dobrą praktyką jest również zwrócenie uwagi na układ sabotażowy – szczególnie gdy odpowiedzialne za alarm sabotażowy urządzenie zawieszone jest na niedużej wysokości poza obszarem domu. Sprawdza się również – w przypadku administrowania przez konkretną firmę - łączność ze stacją monitorującą system alarmowy. A wszystko po to, by w sytuacji kryzysowej system alarmowy był w pełni sprawny i przygotowany do działania. 
 
montaż systemów alarmowych
 

Kto powinien i dlaczego?

Przeglądy okresowe oraz bieżące naprawy powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, które posiadają wykwalifikowany personel oraz wieloletnie doświadczenie. W zależności od klasy obiektu i skomplikowania systemu testowanie i konserwacje powinny być wykonywane w okresach od trzech tygodni (budynki o podwyższonym ryzyku) do kilku miesięcy w przypadku magazynów, obiektów handlowych, biur i domów. Niektóre prace konserwacyjne właściwie można przeprowadzić samodzielnie, lepiej jednak  i na przykład każdorazowo przeprowadzać je przed każdym długim wyjazdem. 
Współpracując z doświadczoną firmą, (najlepiej od początku, zatem już od momentu projektowania systemu) zyskujemy przede wszystkim komfort poczucia bezpieczeństwa dzięki serwisowi i naprawom bieżącym instalacji (gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym), czasowe przeglądy instalacji (eliminujące niespodzianki w działaniu), przeglądy okresowe, przeglądy na prośbę klienta, modernizacje i rozbudowy instalacji, ekspertyzy uszkodzeń instalacji po burzach lub skokowych wahaniach napięć w sieci, a także dostawę urządzeń do wymiany w czasie napraw i przeglądów.
 

Systemy alarmowe Łukęcin

Tak naprawdę większość posiadacz instalacji alarmowych, szczególnie prywatnych, nie zdaje sobie zwykle sprawy jak ważne znaczenie ma konserwacja systemu w przypadku warunków użytkowania, zwłaszcza klimatycznych. Tymczasem system alarmowy wymaga przeglądu technicznego podobnie jak nasz samochód. Podsumowując temat, możemy powiedzieć, ze zabezpieczenie obiektów i dóbr materialnych wymaga: gwarancji na usługi, wyspecjalizowanego doradcy, inteligentnego projektu, niezawodnego sprzętu, godnego zaufania wykonawcy, profesjonalnego serwisu i najwyższego europejskiego poziomu. Innymi słowy, sprawę systemu alarmowego najlepiej powierzyć doświadczonej agencji. 

Wykonujemy następujące usługi na terenie miejscowości Łukęcin:
  • dystrybucja i serwis kamer CCTV
  • dystrybucja systemów alarmowych
  • monitoring systemów alarmowych
  • monitoring wizyjny
  • montaż, serwis i naprawa systemów alarmowych
  • systemy alarmowe do biur i domów


Przejdź do strony głównej

Sklepy i strony internetowe General Informatics

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Facebook