☰ Menu
Strona główna1 » Systemy alarmowe - naprawa, montaż i serwis systemów alarmowych Mrzeżyno

Systemy alarmowe - naprawa, montaż i serwis systemów alarmowych Mrzeżyno

Mrzeżyno: Systemy monitoringu i ochrony w miejscowościach nadmorskich

Powszechny dostęp do informacji stwarza wrażenie, że z każdej sprawie możemy zaradzić samodzielnie – niestety, nic bardziej mylnego. Tak samo jak gabinety lekarskie pełne są pacjentów, którzy próbowali samodzielnych kuracji przy pomocy sieciowych diagnoz i wskazówek, tak i nasi specjaliści regularnie widzą systemy i rozwiązania nieadekwatne do potrzeb oraz warunków użytkowników. Pierwszy z brzegu przykład?

Nasza oferta zawiera systemy alarmowe w Mrzeżynie, a dokładniej:
  • serwis systemów alarmowych
  • montaż systemów alarmowych
  • dystrybucja systemów alarmowych
  • kamery CCTV Mrzeżyno
Mrzeżyno to przede wszystkim specyficzny mikroklimat, który charakteryzuje się częstymi zmianami – niekiedy kilka razy dziennie. O ile planowanie i instalacja konkretnego układu alarmowego wiążą się przede wszystkim z synchronizacją z już istniejącymi systemami inteligentnego domu, układem sytuacyjnym i kwestiami ekonomicznej opłacalności, o tyle w pasie nadbrzeżnym pod uwagę bierze się zagadnienia wytrzymałości poszczególnych modułów systemu. Niestety, same czynniki atmosferyczne nie są jednak wszystkim – na skuteczność systemu alarmowego rzutuje najbardziej ich zmienność. Tereny nadmorskie charakteryzują się skokowymi zmianami pogody, gwałtownymi spadkami temperatury, czy zmiennością ciśnienia atmosferycznego warunkowaną przez nawet odległe sztormy. Dla nieruchomości znajdujących się na uboczu liczyć się też zaczyna kwestia wzbudzania alarmu przez zwierzęta. A wszystko razem powoduje, że odpowiedni dobór systemu alarmowego do warunków i możliwości finansowych wymaga udziału eksperta. Ponadto, przykład specyfiki terenów znajdujących się blisko morza skupia niczym w soczewce problematykę użytkowania, serwisu i konserwacji systemów alarmowych, z tego powodu warto się z nim zapoznać nawet jeśli nie posiadamy posesji w pasie nadmorskim. 
 
instalacja systemów alarmowych
 

Montaż systemów alarmowych

Każdy system zabezpieczeń wymaga okresowej konserwacji w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy, zarówno elektroniczny – niedostrzegalny dla postronnych obserwatorów, jak i mechaniczny złożony z krat albo szyb pancernych. Fakt, nowoczesne centrale alarmowe wyposaża się w narzędzia kontroli takich spraw jak baterie zasilania awaryjnego (akumulatory), praca detektorów (czujek), manipulatorów, czy okablowania instalacji i wykonują to w sposób ciągły. Ewentualne niesprawności systemu alarmowego są natychmiast sygnalizowane. Mimo to,Jednakże niektóre usterki systemu alarmowego nie są niestety kontrolowane przez centralę i wykrycie ich jest możliwe tylko przy przeglądzie konserwacyjnym przez wyspecjalizowanego technika. Problem pojawia się, kiedy system instalowany był samodzielnie (a zdarzają się takie przypadki), czy przez firmę nieprzygotowaną albo niekompetentną, np. przy okazji prac elektrycznych. Serwisant-specjalista, wzywany do przeglądu instalacji zakładanej przez inną firmę mierzy się z problemem, który niezwykle trudno rozwiązać. Poprawianie pracy po kimś przeważnie oznacza wykonanie jej od początku. A poprawki systemu nie dopasowanego do warunków bywają nie do przejścia, uniemożliwiając technikowi pełne wypełnienie reguł serwisowania i konserwacji. 
 

Monitoring i dystrybucja systemów alarmowych

Sprawdzenie możliwości usterek niemożliwych do zasygnalizowania przez system to tylko jedna płaszczyzna pracy serwisu. Kompetentny technik sprawdza również pole widzenia oraz obszar działania detektorów alarmowych, niezawodność sygnalizatorów i pilotów napadowych, czyszczeniu optycznych elementów systemu – w szczególności narażonych na zabrudzenia w warunkach porywistych wiatrów i częstych, ale krótkotrwałych opadów, cechujących klimat nadmorski. Woda ma tendencję do scalania naniesionych zanieczyszczeń, wskutek czego zachodzi potrzeba częstszego sprawdzania pewnych modułów systemu, niż na obszarach o klimacie mniej zmiennym i łatwiejszym do przewidzenia. 

Serwis systemów alarmowych

W przypadku czujek ruchu oraz czujek magnetycznych, zawodowiec serwisujący system poza kontrolowaniem, czy poprawnie reagują, sprawdza – zgodnie z warunkami – stan ich wnętrza. Często możemy mieć bowiem do czynienia z sytuacją, w której poprzez otwory montażowe i szczeliny umożliwiające ruch kątowy czujnika, wewnątrz jego zagnieżdżenia zadomawiają się owady.Prędko może to doprowadzić do unieruchomienia, czy awarii czujnika. Poza czyszczeniem wnętrza detektora, zwraca się także uwagę np. na niektóre komponenty detekcji, takie jak soczewki, które poza zwykłymi zanieczyszczeniami, lub zaskorupieniami bywają… zachlapywane albo zamalowywane w czasie remontów. W przypadku czujek bezprzewodowych do czynności serwisowych należy kontrola stanu baterii. Skoro mówimy przy zasilaniu, serwis i konserwowanie wymagają sprawdzenia układu ładowania akumulatora i kondycję samego akumulatora. Zależnie od producenta – i co ważne – wiedzy specjalisty kontrolującego system, po upływie konkretnego okresu czasu akumulator powinno się wymienić. 
 

Dystrybucja systemów alarmowych

Kolejnym aspektem kontrolowania systemu alarmowego i jego sprawności, jest niezależnie od sposobu łączności (linia analogowa, GSM) badanie zdolności nawiązywania połączenia. Do standardowych praktyk należy też sprawdzenie i weryfikacja zaprogramowanych numerów kontaktowych. Niezwykle często zdarza się bowiem, że urządzenia mają wprowadzone numery, które od jakiegoś czasu są nieaktualne. Nie ma rzecz jasna problemu, jeśli pamięć systemu jest pojemna i numery są „martwe”. Sytuacja jest inna, kiedy znajdujący się w pamięci układu alarmowego numer został przypisany przez operatora następnemu użytkownikowi, a ten zostaje powiadomiony przez system o sytuacji. Wówczas osoba przypadkowa może – nawet nie mając złych intencji – zdestabilizować pracę naszej instalacji, zwykle nie bardzo zdając sobie sprawę za wynikających z tego zagrożeń. 
 

Aspekty sygnalizacji

 W czasie prac konserwacyjnych wykonywanych przy systemie alarmowym nie powinno się też zapomnieć o sygnalizatorach. Oprócz sprawdzenia niezawodności działania sygnalizacji optycznej oraz akustycznej, dobrą praktyką jest również zwrócenie uwagi na układ sabotażowy – szczególnie gdy odpowiedzialne za alarm sabotażowy urządzenie jest zawieszone na niezbyt dużej wysokości poza przestrzenią domu. Sprawdza się również – w przypadku administrowania przez konkretne przedsiębiorstwo - łączność ze stacją monitorującą system alarmowy. Wszystko po to, by w sytuacji kryzysowej system alarmowy był całkowicie sprawny i przygotowany do działania. 

 

Kto powinien i dlaczego?

Przeglądy okresowe oraz bieżące naprawy powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, które posiadają wykwalifikowany personel oraz wieloletnie doświadczenie. Zależnie od klasy obiektu i rozbudowania systemu testowanie i konserwacje powinny być wykonywane w okresie od trzech tygodni (obiekty o podwyższonym ryzyku) do kilku miesięcy w przypadku magazynów, obiektów handlowych, biur i domów. Niektóre prace konserwacyjne właściwie można przeprowadzić samemu, lepiej jednak zaufać specjalistom i na przykład każdorazowo przeprowadzać je przed każdym dłuższym wyjazdem. 
Współpracując z doświadczoną firmą, (najlepiej od początku, czyli już od momentu projektu) zyskujemy po pierwsze poczucie bezpieczeństwa dzięki serwisowi i naprawom bieżącym instalacji (gwarancyjnym i pogwarancyjnym), przeglądy okresowe instalacji (eliminujące przykre niespodzianki w działaniu), przeglądy okresowe, przeglądy na wezwanie klienta, modernizacje i rozbudowę instalacji, ekspertyzy uszkodzeń instalacji po burzach lub skokowych wahaniach napięć w sieci, a także dostawę urządzeń do wymiany w czasie napraw i przeglądów.
 


Systemy alarmowe Mrzeżyno

W zasadzie większość użytkowników instalacji alarmowych, szczególnie prywatnych, nie zdaje sobie przeważnie sprawy jak istotne znaczenie ma konserwacja systemu w kontekście warunków użytkowania, w szczególności klimatycznych. Tymczasem system alarmowy wymaga przeglądu technicznego tak jak nasze auto. Podsumowując ten temat, możemy powiedzieć, ze zabezpieczenie obiektów oraz dóbr materialnych wymaga: gwarancji na usługi, wyspecjalizowanego doradcy, inteligentnego projektu, bezawaryjnego sprzętu, godnego zaufania wykonawcy, profesjonalnego serwisu i najwyższego europejskiego poziomu. Innymi słowy, sprawę systemu alarmowego najlepiej powierzyć doświadczonej agencji. 

Wykonujemy następujące usługi na terenie miejscowości Mrzeżyno:
  • dystrybucja i serwis kamer CCTV
  • dystrybucja systemów alarmowych
  • monitoring systemów alarmowych
  • monitoring wizyjny
  • montaż, serwis i naprawa systemów alarmowych
  • systemy alarmowe do biur i domów

Przejdź do strony głównej

Sklepy i strony internetowe General Informatics